Innowacje technologiczne
EDM to efektywna współpraca ze wszystkimi uczestnikami projektu w bezpiecznym środowisku, w każdym miejscu i czasie, na każdym urządzeniu.

Jako jedna z niewielu firm konsultingowych opracowaliśmy i wdrożyliśmy własną platformę do zarządzania obiegiem dokumentacji na budowie pod nazwą Effective DataManagement

Effective Data Management (EDM) to informatyczne wsparcie procesu zarządzania dokumentacją przy wszelkiego rodzaju skomplikowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych. Elektroniczny obieg dokumentacji pozwala wyeliminować nieprawidłowości, które spotykamy przy klasycznym (papierowo-mailowym) obiegu dokumentów. Daje wgląd w aktualny status przydzielonych zadań oraz umożliwia kontrolę ich realizacji.

Głównym atutem takiego rozwiązania jest dostęp online do uporządkowanej dokumentacji w dowolnej chwili. Użytkownicy aplikacji otrzymują możliwość logowania się do systemu za pomocą przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Mogą między innymi udostępniać, komentować, analizować dokumenty, zatwierdzać je i kierować do realizacji, co znacznie skraca czas wykonania poszczególnych etapów procesu.