Jak technologia pomaga nam w zarządzaniu budowami?
30 lipca 2021

Cyfrowa rewolucja coraz śmielej wkracza do sektora budownictwa i nieruchomości, rośnie też świadomość potrzeby digitalizacji. Szczególnie przyczyniła się do tego globalna pandemia, która uzmysłowiła nam, że powszechne przyjęcie technologii jest jedynym sposobem na poprawę współpracy i zwiększenie produktywności. 2PM wdrożyło strategię cyfrowej transformacji i od kilku lat inwestuje w rozwój autorskiego oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami pod nazwą EDM. Z poniższego tekstu dowiecie się więcej o tym, jakie idee…

Nadzór jakościowy na budowie się opłaca!
9 marca 2021

Badania pokazują, że ponad połowę (54%) defektów w projektach budowlanych można przypisać czynnikom ludzkim takim jak np. niewykwalifikowani pracownicy lub niewystarczający nadzór, a jedynie 12% jest spowodowanych awariami systemów lub wadami materiałów. Defekty mogą generować bardzo duże koszty i opóźnienia, a w najgorszym scenariuszu, gdy nie zostaną odpowiednio zaadresowane, powodować pogorszenie funkcjonowania gotowego obiektu. Stąd, w szczególności przy dużych lub skomplikowanych projektach inwestycyjnych, niezmiernie ważne jest…

Jak dobrze przygotować inwestycję mieszkaniową na odbiory z lokatorami?
17 lutego 2021

Usługa przeglądu inwestycji i końcowego odbioru robót od generalnego wykonawcy po zakończeniu budowy jest dedykowana dla deweloperów, którym zależy na dobrej renomie. Sprawdzenie jakości wykończenia pozwala bowiem uniknąć wielu problemów przy przekazywaniu lokali przyszłym lokatorom i znacząco wpływa na zwiększenie satysfakcji Klienta. Jakie firmy mogą skorzystać z usługi przeglądu inwestycji? Usługę przeglądu inwestycji zlecają firmy deweloperskie, dla których odbiór inwestycji przez niezależną firmę zewnętrzną stanowi…

Komunikacja w zarządzaniu projektami
30 sierpnia 2020
Komunikacja w zarządzaniu projektami

Niedawno przeprowadziliśmy mini-ankietę wśród naszych pracowników, Klientów i obserwujących nasz profil na LinkedIn na temat najistotniejszych umiejętności miękkich w pracy Project Managera, które decydują o sukcesie projektu. Ankietowani mieli do wyboru cztery opcje: dobra komunikacja wyznaczanie priorytetów delegowanie obowiązków umiejętność negocjacji. Nie było dla nas zaskoczeniem, że aż 80% ankietowanych wybrała dobrą komunikację jako najważniejszą kompetencję. Oczywiście idealnie byłoby połączyć wszystkie te cechy – wtedy…