Zarząd

PAWEŁ FERT – Założyciel i Prezes Zarządu 2PM Sp. z o.o. Uznany ekspert
z dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie technicznym.

Proces inwestycyjny nie ma przed Pawłem żadnych tajemnic. Aspekty związane z budową – od przygotowania przez realizację do rozliczenia – poznał już na początku swojej kariery pracując w firmie wykonawczej Mitex (później Eiffage). Swoje kompetencje z zakresu zarządzania projektami rozwinął w firmie EC Harris (obecnie Arcadis), gdzie brał aktywny udział w powstawaniu tak złożonych projektów budowlanych jak Mamason Diana Passage, Logistic City, Wola Park. Istotnie przyczynił się do rozwoju usługi nadzorów bankowych na rzecz instytucji finansujących tworząc procedury i standardy monitorowania projektów budowlanych w ramach działalności firmy.

W roku 2007 Paweł stanął na czele firmy Savant, gdzie sprawdził się nie tylko
w zarządzaniu projektami, ale przede wszystkim w zarządzaniu zespołem i kierowaniu działalnością spółki. W ciągu 2 lat rozwinął zespół z 5 osób pracujących na 2 projektach, do 35 osób i 20 równolegle realizowanych inwestycji. Wśród większych z nich wymienić można kompleks biurowy Park Postępu w Warszawie, Hotel Hilton we Wrocławiu czy osiedle Wilanow One.  Jego starania na rzecz rozwoju biznesu zostały docenione w 2009 roku, gdy Savant został włączony w struktury międzynarodowego giganta inżynieryjnego – firmy AECOM, a Paweł został mianowany Country Managerem odpowiedzialnym za budowę i rozwój marki w Polsce. Zakres działalności AECOM (obejmujący w Polsce spółkę Faber Maunsell) znacznie wykraczał poza nieruchomości komercyjne, dzięki czemu Paweł pozyskał nowe kompetencje w obszarze realizacji inwestycji infrastrukturalnych, głównie w sektorze transportowym i środowiskowym. Uczestniczył w realizacji takich flagowych projektów firmy jak: budowy Autostrady A2, A4, Trasy S17, Lotniska w Ławicy, Zakładu unieszkodliwiania odpadów.

W 2012 roku mając już bardzo duży bagaż doświadczeń w pracy z międzynarodowymi firmami i znajomość polskiego rynku budowlanego Paweł postanowił otworzyć własną działalność konsultingowo-inżynieryjną pod nazwą 2PM. Zgromadził wokół siebie dynamiczny zespół ponad dwudziestu inżynierów, wraz z którymi do tej pory realizuje swoją pasję zarządzania inwestycjami i wspiera Klientów wszechstronną wiedzą techniczną. Na liście inwestycji, w których uczestniczył zespół 2PM znajduje się wiele znanych obiektów takich jak Elektrownia Powiśle, Praga 306, biurowiec EQlibrium, budynek Ethos na Placu Trzech Krzyży w Warszawie, budynek hrabiego Raczyńskiego (Plac Małachowskiego) oraz Mazowiecka, osiedla mieszkaniowe Mozaika Mokotów i sPlace
w Warszawie.

Paweł jest propagatorem idei innowacji i wdrażania nowych technologii w budownictwie. Wiele lat pracy przy różnorodnych przedsięwzięciach i poszukiwania idealnego rozwiązania dla poprawy efektywności współpracy doprowadziło go do decyzji
o stworzeniu autorskiego oprogramowania informatycznego o nazwie EDM (Effective Data Management). Rozwiązanie to z sukcesem wdrożył na prowadzonych przez swoją firmę projektach, a w ostatnim czasie wyszedł na rynek z komercyjną ofertą licencjonowania tego oprogramowania.

Paweł ukończył studia na kierunku finansów i bankowości Akademii Ekonomicznej
w Krakowie oraz na kierunku konstrukcji budowlanych Politechniki Świętokrzyskiej, posiada uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń i jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zarząd dwapm