ZARZĄDZAMY PROCESEM WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI
Zarządzanie procesem fit-out to usługa zarówno dla właścicieli nieruchomości, którzy wynajmują swoje powierzchnie najemcom jak i dla Klientów, którzy zawierają długoterminowe umowy najmu nieruchomości.

W przypadku właścicieli nieruchomości nasza usługa pozwala sprawnie i terminowo przeprowadzić proces aranżacji przy zachowaniu odpowiedniej jakości. Gwarantuje, że roboty budowlane zostaną zrealizowane zgodnie z przepisami i w zatwierdzonym budżecie. Świadcząc usługi koordynacji najmu reprezentujemy właściciela w kontaktach z najemcą.

W przypadku najemców usługa zarządzania aranżacją nowej powierzchni pozwala zorganizować proces w sposób optymalny, bez zakłóceń dla prowadzonej działalności i konieczności angażowania własnego personelu.

Konsultanci 2PM zajmują się zarządzaniem wszystkimi sprawami technicznymi i administracyjnymi oszczędzając czas Klienta i redukując ryzyko. Specjaliści z doświadczeniem w realizacji podobnych projektów dopilnują, aby projekt był zrealizowany w terminie, a koszty spełniały oczekiwania najemcy.

Podstawowy pakiet usług dla najemców w zakresie zarządzania fit outem obejmuje:

Wybór nieruchomości

 • Rozpoznanie potrzeb Klienta i identyfikacja potencjalnej powierzchni najmu
 • Przygotowanie wstępnych space planów
 • Audyt techniczny, oszacowanie kosztów dostosowania powierzchni do wymagań najemcy
 • Rekomendacja wyboru najlepszej powierzchni
 • Wsparcie w negocjacjach umowy najmu w aspekcie technicznym i kosztowym

Etap przygotowawczy

 • Wybór projektanta
 • Zarządzanie realizacją projektu typu fit out
 • Opracowanie budżetu i harmonogramu
 • Przeprowadzenie przetargu wraz z wyłonieniem wykonawców prac
 • Uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń administracyjnych
 • Przejęcie powierzchni w celu rozpoczęcia aranżacji

Realizacja

 • Zlecenie prac i zamówienie dostaw
 • Koordynacja prac wykonawców oraz dostawców zgodnie z projektem typu fit out
 • Kontrola budżetu i akceptacja płatności częściowych
 • Analiza i rekomendacje robót dodatkowych / zamiennych
 • Kontrola jakości prac przez zespół techniczny
 • Kontrola harmonogramu prac
 • Raportowanie postępu robót

Oddanie do użytkowania

 • Odbiór techniczny prac wraz z usunięciem usterek
 • Weryfikacja dokumentacji powykonawczej
 • Potwierdzenie bezusterkowego odbioru prac
 • Rozliczenie z wykonawcami i dostawcami
 • Zarządzanie przeprowadzką i uruchomieniem pracy na nowej powierzchni
 • Zarządzanie procesem zakończenia najmu w opuszczanej powierzchni
 • Wsparcie w okresie gwarancyjnym

Podstawowy pakiet usług dla właścicieli nieruchomości w zakresie zarządzania fit outem obejmuje:

Wsparcie procesu najmu

 • Opracowanie standardu wykończenia budynku dla części wspólnych i obszarów najmu
 • Analiza wymogów najemców
 • Opracowanie space planów
 • Opracowanie wycen aranżacji dla potencjalnych najemców
 • Audyt techniczny weryfikujący założenia kosztowe
 • Określenie podziału prac i kosztów między wynajmującym a najemcą
 • Tworzenie lub opiniowanie załączników technicznych do umów najmu

Etap przygotowawczy

 • Przygotowanie budżetu prac
 • Opracowanie harmonogramu prac projektowych i realizacyjnych
 • Opiniowanie dokumentacji projektowej
 • Koordynacja uzyskiwania decyzji administracyjnych koniecznych do prowadzenia prac budowlanych
 • Przeprowadzenie przetargu na wykonawców i dostawców
 • Koordynacja wszelkich niezbędnych prac przygotowawczych do rozpoczęcia inwestycji
 • Przekazanie powierzchni wykonawcom

Realizacja

 • Nadzór techniczny nad pracami najemców przez wykwalifikowany zespół techniczny
 • Kontrola zgodności robót z dokumentacją projektową fit out i pozwoleniami
 • Zarządzanie harmonogramem, egzekwowanie od wykonawcy terminowego wykonania prac
 • Zarządzanie jakością, odbiory częściowe
 • Kontrola budżetu i akceptacja płatności częściowych
 • Analiza i rekomendacje robót dodatkowych / zamiennych
 • Koordynacja wykonawców i dostawców angażowanych przez najemcę
 • Raportowanie postępu prac

Oddanie do użytkowania

 • Koordynacja uzyskiwania decyzji administracyjnych koniecznych do użytkowania powierzchni
 • Odbiór techniczny prac wraz z usunięciem usterek
 • Weryfikacja dokumentacji powykonawczej
 • Potwierdzenie bezusterkowego odbioru prac
 • Rozliczenie z wykonawcami i dostawcami
 • Wsparcie w okresie gwarancyjnym oraz po zakończeniu najmu (zdanie powierzchni w stanie określonym w umowie)