Ograniczamy ryzyko Twoich inwestycji

Oferujemy kompletny pakiet usług zarządzania projektem stworzony tak, aby wspomagać Klientów w całym procesie inwestycyjnym – od etapu przygotowania, poprzez monitoring realizacji, aż do zakończenia inwestycji.

Najbardziej pożądaną sytuacją jest zaangażowanie profesjonalnego zespołu Project Managera na wczesnym etapie przygotowania inwestycji. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć wielu błędów mających konsekwencje na dalszych etapach projektu inwestycyjno-budowlanego. Powierzenie spraw związanych z zarządzaniem projektem doświadczonemu Project Managerowi daje inwestorom większą pewność, że budowa zostanie ukończona w terminie, zgodnie z założonym budżetem, a prace budowlane i zastosowane materiały będą w oczekiwanej przez Klienta jakości.

Zdarzają się sytuacje, kiedy zespół Project Managera angażowany jest na późniejszym etapie, w momencie, gdy wbijana jest pierwsza łopata, a czasami po zakończeniu budowy, kiedy w budynku pozostały do wykonania prace aranżacyjne najemców. Nasi konsultanci uczestniczą również w takich przedsięwzięciach i skutecznie wspierają Klientów w drodze do pomyślnego zakończenia projektu.

Przy wyborze odpowiedniej firmy do zarządzania projektem inwestycyjno-budowlanym bardzo ważne jest sprawdzenie, czy zespół dedykowany do jego obsługi posiada doświadczenie przy realizacji obiektów o podobnym charakterze. W 2PM kładziemy duży nacisk na odpowiedni dobór inżynierów dostosowany do specyfiki inwestycji, po to, aby wspierać Klientów najbardziej wyspecjalizowaną wiedzą techniczną i rzetelną informacją o kosztach. Analiza ponoszonych nakładów finansowych jest podstawowym elementem kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych i właściwego zarządzania nimi.

Nasza usługa zarządzania projektem inwestycyjno-budowlanym może być modyfikowana i dostosowana do konkretnych potrzeb wynikających ze specyfiki projektu oraz strategii i potrzeb Klienta.

Zarządzanie projektem inwestycyjno-budowlanym obejmuje następujące zadania:

 • studium wykonalności
 • zarządzanie procesem projektowania
 • zarządzanie przetargiem
 • zarządzanie realizacją inwestycji
 • zarządzanie harmonogramem
 • zarządzanie kosztami
 • zarządzanie zmianami (np. projektowymi, kosztowymi, organizacyjnymi)
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie roszczeniami
 • nadzór techniczny nad realizacją robót
 • raportowanie
 • usługi w zakresie odbiorów inwestycji, rozruchu i rozliczenia końcowego budowy
 • zarządzanie usuwaniem usterek
 • wsparcie w okresie gwarancyjnym